Likwidacja szkód.​

Oferujemy Państwu kompleksową likwidację szkód komunikacyjnych, zgodną ze standardami Mercedes-Benz.

W kwestii bezpieczeństwa lepiej nie zdawać się na ślepy traf, tylko zwrócić się do specjalistów z MB Motors! 

Nowoczesne, bardzo wytrzymałe tworzywa, złożone stalowo-aluminiowe struktury karoserii oraz elektroniczne, komunikujące się poprzez sieć aktywne i bierne systemy bezpieczeństwa wymagają przy naprawach wiedzy technicznej związanej z metodami naprawy, a także odpowiedniego sprzętu warsztatowego. Właśnie dlatego, MB Motors to odpowiednie miejsce na naprawę Mercedesa po stłuczce lub wypadku. 


Szkody likwidujemy kompleksowo: od  transport uszkodzonego samochodu do naszej stacji, przez zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wraz z przygotowaniem kosztorysu naprawy, aż po całokształt naprawy i udostępnienie Klientowi samochodu zastępczego. ​

Dostępne warianty rozliczenia szkód:

 • bezgotówkowo z OC sprawcy
 • bezgotówkowo z polisy AC
 • wystawiając fakturę VAT dla przedsiębiorców
 • wystawiając rachunek dla osób prywatnych


Likwidacja szkody w MB Motors

Nowoczesne, bardzo wytrzymałe tworzywa, złożone stalowo-aluminiowe struktury karoserii oraz elektroniczne, komunikujące się poprzez sieć aktywne i bierne systemy bezpieczeństwa wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej związanej z metodami naprawy, a także odpowiedniego sprzętu warsztatowego. W związku z tym MB Motors to odpowiednie miejsce na naprawę Mercedesa po stłuczce lub wypadku.

Na czym polega likwidacja szkody?

Likwidacja szkody to postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń. Polega na ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałe szkody. Celem jest ustalenie okoliczności w jakich doszło do zdarzenia, ocena liczby i skali szkód oraz wysokości odszkodowania.

Proces likwidacyjny szkody to czynności, które podejmowane są od momentu jej zgłoszenia do wypłaty bądź odmowy odszkodowania. Podczas zgłaszania takiego zdarzenia ustalane są:

 • przyczyny i skutki kolizji,
 • odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń,
 • rozmiar szkody i wysokość odszkodowania,
 • odpowiedzialność za szkodę osób trzecich.

Świadczenie wypłacane jest na podstawie opinii i dokumentacji stworzonej przez rzeczoznawcę.

Proces likwidacji szkody krok po kroku

W przypadku zaistniałego zdarzenia drogowego przede wszystkim:

 • Ustal sprawcę kolizji lub wypadku drogowego i spisz wraz z nim oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Możesz do tego użyć specjalnego druku lub jeśli go nie posiadasz napisz je na zwykłej kartce. Pamiętaj, że na takim oświadczeniu koniecznie muszą znaleźć się: wszystkie dane sprawcy i poszkodowanego, nr polisy OC sprawcy, opis zdarzenia i oznaczenie uszkodzonych elementów. Jeśli wśród uczestników zdarzenia są ranni lub ofiary śmiertelne albo nie możecie dojść do wspólnego porozumienia — zawiadom policję.
 • Powiadom ubezpieczyciela sprawcy o szkodzie. Co prawda na zgłoszenie szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC masz 3 lata od daty zdarzenia, warto jednak zgłosić ją jak najszybciej. Po przyjęciu zgłoszenia przez towarzystwo ubezpieczeń możesz skorzystać ze wszelkich udogodnień m.in. holowania pojazdu, wskazanego warsztatu naprawczego czy najmu pojazdu zastępczego. Można skorzystać również z systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). Standardowa likwidacja szkody z OC sprawcy polega na naprawieniu szkody w pojeździe poprzez zgłoszenie jej do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. BLS upraszcza ten proces. Zgodnie z obowiązującymi zasadami likwidacji szkody - poszkodowany w tym przypadku prowadzi negocjacje ze swoim ubezpieczycielem i nie musi zweryfikować w jakim towarzystwie ubezpieczony jest sprawca. Osoba poszkodowana w takim wypadku kontaktuje się ze swoim ubezpieczycielem, który wypłaca należne odszkodowanie, a następnie sam rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy.
 • Oczekuj na wizytę rzeczoznawcy, czyli przedstawiciela ubezpieczyciela, który dokona wyceny kosztów naprawy i oceni wielkość szkody na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu. Wykona on również niezbędną dokumentację fotograficzną. Pamiętaj, by zdecydować w jaki sposób chcesz zlikwidować swoją szkodę. Możesz zdecydować się na wykonanie kosztorysu uszkodzonego mienia i naprawę auta we własnym zakresie lub usunięcie wszelkich szkód w ramach rozliczenia wg faktur za naprawę pojazdu. Jeśli zdecydujesz się na wycenę i wypłatę środków, wydanie decyzji ubezpieczyciela ma dużą szansę przebiec znacznie szybciej, więc pieniądze znajdą się na Twoim koncie w krótszym czasie. Natomiast w przypadku naprawy auta w warsztacie, na podstawie faktur, warto zdecydować się na warsztat naprawczy, który współpracuje z danym ubezpieczycielem. Posiadają one pewne uprawnienia do samodzielnego wykonywania oględzin, nie musisz zatem oczekiwać na rzeczoznawcę ubezpieczyciela. Możesz również złożyć tam wszystkie dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.Pieniądze z odszkodowania możesz otrzymać przelewem na swoje konto bankowe lub w inny sposób ustalony wcześniej z ubezpieczycielem np. w kasie wybranego banku. Możliwe jest również upoważnienie danej osoby lub podmiotu do odbioru świadczenia, przykładowo warsztatu w którym naprawiasz auto.

Likwidacja szkody z tytułu OC i AC

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest przeznaczone dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego warunki i ograniczenia są zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG (Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) i PBUK (Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Ubezpieczenie zapewnia ochronę: poszkodowanym pasażerom (także tym, którzy podróżowali ze sprawcą wypadku), rowerzyście lub potrąconemu pieszemu oraz kierowcy pojazdu, który brał udział w zdarzeniu drogowym i nie jest sprawcą.

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco to ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli pojazdów, którzy obawiają się kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Jest to indywidualne i dobrowolne ubezpieczenie, którego zasady zawarte są w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia danego towarzystwa. Szkody z AC zgłaszamy w momencie chęci naprawy uszkodzonego pojazdu przez nas samych lub gdy sprawca szkody jest nieznany.

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC wynosi zgodnie z ustawą i kodeksem cywilnym 30 dni.

MB Motors na ratunek!

Jeśli proces likwidacji szkody jest dla Ciebie zbyt trudny pozostaw to specjalistom! W MB Motors szkody likwidujemy kompleksowo: od transportu uszkodzonego samochodu do naszej stacji, przez zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z przygotowaniem kosztorysu naprawy, aż po całokształt naprawy przy użyciu oryginalnych części i z udostępnieniem Klientowi samochodu zastępczego.

Dostępne warianty rozliczenia szkód:

 • bezgotówkowo z OC sprawcy
 • bezgotówkowo z polisy AC
 • wystawiając fakturę VAT dla przedsiębiorców
 • wystawiając rachunek dla osób prywatnych

Oferujemy Państwu kompleksową likwidację szkód komunikacyjnych zgodną ze standardami Mercedes-Benz.

W kwestii bezpieczeństwa lepiej nie zdawać się na ślepy traf, tylko zwrócić się do specjalistów z MB Motors!


Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Chcielibyśmy pozostać w kontakcie, aby móc informować o nowościach produktowych, promocjach i ofertach specjalnych. Wybierz preferowane formy kontaktu. Informacje będą dostarczane w oparciu o Politykę Prywatności - jej pełną treść znajdziesz poniżej.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podmioty z Grupy Emil Frey Polska w swoich działaniach uwzględniają i szanują prawo do prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim informacje na temat tego w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane informacje o Użytkownikach strony internetowej mbmotors.pl oraz w jaki sposób podmioty z Grupy Emil Frey Polska dbają o ochronę danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Grupa Emil Frey Polska dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest podmiot z Grupy Emil Frey Polska, z którego serwisu lub usług korzystasz. O nazwie Administratora informuje logo Administratora widoczne w serwisie internetowym, z którego korzystasz, a także formularze zamieszczone na stronie internetowej. Z Administratorem danych osobowych w zakresie sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się wykorzystując niżej wymienione informacje kontaktowe bądź też z wykorzystaniem formularza „Kontakt” na stronie internetowej.

Poniżej znajdziesz informacje kto jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:

1.Bawaria Motors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 47. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bmw-bawariamotors.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: Tomasz Jaguś, e-mail: iod@bmw-bawariamotors.pl, nr tel.: +48 690 221 852; adres korespondencyjny: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

2.Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bohemiamotors.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: Tomasz Jaguś, e-mail: iod@bohemiamotors.pl; nr tel.: +48 690 221 852; adres korespondencyjny: Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

3.Lion Motors sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 34. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: www.lionmotors.pl . Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych iod@lionmotors.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

4.MB Motors sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 34. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: www.mbmotors.mercedes-benz.pl/. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: Tomasz Jaguś, e-mail: iod@mbmotors.mercedes-benz.pl; nr tel.: +48 690 221 852; adres korespondencyjny: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz lub udostępniasz na Stronie Internetowej, Formularzach kontaktowych oraz serwisach i aplikacjach internetowych w ramach korzystania z naszych usług, takie jak przede wszystkim: imię i nazwisko, nick lub login, adres e-mail, numer telefonu, miasto, adres korespondencyjny, informacje z portalów społecznościowych, informacje na temat pojazdu takie jak: marka i model, numer VIN). Dodatkowo na stronie internetowej zbieramy informacje zawarte w logach systemowych oraz uzyskane dzięki zastosowanym technologiom wsparcia (np. adresy IP, cookies (ciasteczka), lokalizacja).

Nasza strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług internetowych- G-Forces Web Management Polska Sp. z o.o. i GForces Web Management Ltd. ("GForces"). GForces zobowiązuje się do zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i jest bezpieczne. GForces jest certyfikowany zgodnie ze standardem ISO27001 (międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji). GForces wykorzystuje Amazon Web Services, Inc. jako dostawcę platformy chmurowej. Wszystkie dane przetwarzane przez GForces są przechowywane na serwerach Amazon w EOG. Zagraniczne spółki zależne GForces czasami potrzebują dostępu do danych osobowych w celu świadczenia określonych usług wsparcia i rozwoju w imieniu GForces. Zapoznaj się z polityką prywatności na https://www.gforces.co.uk/privacy-policy aby poznać więcej szczegółów na temat zagranicznych oddziałów i obowiązujących zabezpieczeń.

JEŚLI ODWIEDZASZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Gdy ktoś odwiedza naszą witrynę, GForces gromadzi standardowe dane dziennika internetowego (twój adres IP, przeglądarka i typ urządzenia) oraz szczegóły wzorców zachowań użytkowników (miejsce, w którym dołączyłeś do naszej witryny, ścieżkę, którą podążasz przez naszą stronę i gdzie ją opuścisz). Są one przechowywane razem z unikalnym identyfikatorem, który jest ciągiem liczb. GForces gromadzi te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania liczby odwiedzających różne części witryny, mierzenia ogólnej lokalizacji geograficznej odwiedzających i poziomów zaangażowania, co z kolei umożliwia jej ulepszanie swoich witryn i usług oraz zapewnienie usług z zakresu Business Intelligence. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywane przez czas nieokreślony. GForces używa również Google Analytics do zbierania standardowych danych dziennika internetowego i szczegółowych informacji o zachowaniach użytkowników, które są przechowywane razem z unikalnymi identyfikatorami (tj. ciągami liczb). Zbieramy te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania ruchu na stronie i poziomu zaangażowania, co z kolei pozwala nam wprowadzać ulepszenia na naszej stronie internetowej oraz usprawniać sposób sprzedaży naszych samochodów i usług. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywana przez czas nieokreślony.

Możemy zbierać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez adresy IP urządzeń, z których następuje połączenie ze stroną internetową, również w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych lokalizacyjnych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika oraz innych informacji przetwarzanych na stronie internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZYCH FORMULARZY ZAPYTANIA

W wyniku przesłania informacji za pomocą formularza na stronie internetowej, GForces przetwarza zebrane dane i przechowuje je przez 31 dni w uzasadnionym celu biznesowym, umożliwiając nam dostęp do informacji i rozpatrzenie wniosku. Są one następnie przechowywane przez kolejne 14 dni w GForces w rutynowych kopiach zapasowych dla celów zapewnienia ciągłości działania. Zbieramy następujące informacje:

KOD POCZTOWY

Jeśli wpiszesz swój kod pocztowy, GForces go zapisze i połączy go ze standardowymi danymi już zebranymi w Internecie (używane są w tych samych celach, co informacje opisane powyżej) .

PLIKI COOKIES

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) i które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu ze stroną internetową. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Administrator korzysta z plików cookies przede wszystkim w następujących celach:

dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;

ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej;.

ustalania jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, jak często użytkownicy wybierają usługę; wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; wykorzystanie narzędzia do komunikacji; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości; przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie; wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów lub usług;

integracja z portalem społecznościom;

płatności internetowe;

utrzymania sesji użytkownika;

zapamiętania podejmowanych przez użytkownika interakcji lub wyborach;

dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu interoperacyjności oraz wraz z rozwojem usług możemy także korzystać z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies. Lista tych podmiotów podana została poniżej i może ulegać zmianom w czasie odpowiednio do rozwoju strony internetowej:

Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);

Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)

Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)

Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)

Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony internetowej, a także pomagają w zapobieganiu nadużyciom na stronie internetowej.

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne akceptowanie i przyjmowanie cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi.

Szczegółowe informacje na temat cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy odnośniki do stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox

Safari

Internet Explorer

Google Chrome

Opera

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (również w drodze profilowania), jednakże bez skutków prawnych dla osoby fizycznej lub innych konsekwencji, które w podobny sposób istotnie mogą wpływać sytuację osoby fizycznej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat profilowania:

 • na potrzeby profilowania nie będziemy przetwarzać żadnych danych wrażliwych;
 • możemy dokonywać profilowania w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów bądź usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszych stronach internetowych lub produktach do tych preferencji;
 • możemy profilować przede wszystkim w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę. Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej w celu zapewnienia obsługi użytkowników, świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, komunikacji z użytkownikami, a także w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, a ponadto w celach, na które użytkownik wyraził zgodę.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. czynności analitycznych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- wykonania zawartej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. czynności analitycznych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstawy prawnej przetwarzania. Stosownie do tego informujemy, że:

1)jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody - okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika lub zgłoszenia sprzeciwu;

2)jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych - okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu administratora lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3)jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4)w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy jest równy okresowi przedawnienia roszczeń i trwa maksymalnie 10 lat, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych bez podstawy prawnej nie przekazuje ani nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników. Taką podstawą prawną może być w szczególności przepis prawa, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź inny instrument prawny. W szczególności odbiorcami danych osobowych, które WKP przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

podmioty świadczące usługi hostingowe;

podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe, badania ankietowe w tym satysfakcji klienta;

podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, płatności, usługi wsparcia lub serwisu sprzętu, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

kancelarie lub firmy windykacyjne

audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi

podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

organy administracji publicznej - w zakresie wymaganym przepisami prawa,

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Administrator jest częścią Grupy Kapitałowej Emil Frey, w związku z tym pewne informacje, a w tym dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Emil Frey, a w szczególności do Emil Frey Holding AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria), adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i spółek z Grupy Emil Frey. Informujemy jednocześnie, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. (DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).

Ponadto informujemy jednocześnie, że w razie wyrażenia na to zgody przez użytkownika lub w przypadku, gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, bądź też na podstawie uzasadnionego interesu administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do przedstawicieli producentów pojazdów, w tym przede wszystkim do:

Mercedes-Benz Polska sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa i podmiotom wchodzącym w skład Grupy Mercedes-Benz oraz Daimler i z nią współpracującym (w tym zwłaszcza Mercedes-Benz Leasing sp. z o.o.);

Peugeot Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa i Automobiles Peugeot S.A., 75 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Peugeot i z nią współpracującym;

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Volkswagen i z nią współpracującym;

BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującym (w tym zwłaszcza BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.);

Emil Frey Holding AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria), adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Emil Frey i z nią współpracującym.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą przysługują następujące prawa, które powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;

3)prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;

4)prawo do przenoszenia danych osobowych;

5)prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;

6)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na stronie internetowej, może skontaktować się Administratorem. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji: ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHOBOWIĄZYWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator będzie dokonywał przeglądu niniejszej Polityki prywatności i wprowadzał zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na treść przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych, aktualnych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych, a także jeżeli Administrator uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę danych osobowych, bądź usprawiedliwione interesy administratora danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), jak również w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.