PCC-3 to formularz, który pozwala na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapłacić podatek PCC ma obowiązek każdy, kto zawarł umowę cywilnoprawną, w tym umowę kupna-sprzedaży. Jeśli zakupiłeś auto, następnie należy zapłacić podatek od kupna samochodu, a w tym celu wypełnić druk PCC-3 . Sprawdź czym dokładnie jest PCC oraz deklaracja PCC-3 i dowiedz się jak ją wypełnić.

Co podlega obowiązkowi podatkowemu?

Po zakupie używanego samochodu od osoby fizycznej należy w pierwszej kolejności wypełnić specjalny druk PCC-3 i zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega to opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem są sytuacje gdy istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC. Obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

Sytuacje, w których umowa nie podlega PCC

 • umowa kupna-sprzedaży samochodu jest opodatkowana VAT lub przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej umowy jest zwolniona z podatku VAT,
 • przedmiotem sprzedaży jest pojazd znajdujący się za granicą państwa i spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
 1. Umowa jest zawarta za granicą.
 2. Kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy?

Opłacenie podatku od kupna samochodu ma obowiązek kupujący. Jeśli nabywca dokonał zakupu na współwłasność, to obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich właścicieli i każdy z nich odpowiada wówczas za zapłatę podatku.

Ile wynosi podatek od kupna samochodu i kiedy należy go zapłacić?

W przypadku kupna samochodu wysokość PCC wylicza się przy zastosowaniu stawki 2% – od umowy sprzedaży samochodu. Podatek należy opłacić jeszcze przed rejestracją pojazdu i mamy na to 14 dni.

Jak wyliczyć kwotę podatku od kupna samochodu?

Przy obliczaniu wysokości zapłaty podatku PCC należy wziąć pod uwagę wartość rynkową samochodu, co często może być inną sumą niż w umowie kupna-sprzedaży. W deklaracji PCC-3 powinniśmy podać (w rubryce podstawa opodatkowania) przeciętną wartość samochodu, jaka obowiązuje w miejscu, z którego on pochodzi.

Jeśli w ocenie urzędu skarbowego średnia wartość rynkowa samochodu jest wyższa niż suma zawarta w umowie zakupu pojazdu, to właśnie od niej zostanie naliczone powyższe 2% PCC. W związku z tym kwota podatku do zapłaty wzrośnie. Jeśli zaniżenie będzie bardzo wysokie, kupujący może nawet ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. 


Co to jest deklaracja PCC-3?

Po zakupie auta poza rejestracją go w Wydziale Komunikacji i wykupieniu ubezpieczenia OC należy zapłacić podatek od zakupu samochodu. Musi to zrobić każdy, kto zakupił pojazd, którego wartość przekroczyła 1000 zł. Towarzyszy temu złożenie deklaracji PCC-3. Opłatę skarbową za samochód oraz wypełniony formularz składa się w Urzędzie Skarbowym lub przez internet.

Należy pamiętać, że powinniśmy zapłacić podatek i rozliczyć z urzędem skarbowym również, kiedy kupiliśmy samochód w komisie, a w tej transakcji był on tylko pośrednikiem między dwoma osobami fizycznymi.

Przeczytaj inne pozycje z naszego cyklu dla osób kupujących auto używanie:

Gdzie znaleźć formularz PCC-3?

Jest on dostępny na Portalu Podatkowym. Z początkiem jego wypełniania powinieneś podać okres rozliczeniowy, którym jest data zakupu pojazdu. Są dwa sposoby wypełnienia deklaracji - albo za pomocą kreatora online, który krok po kroku Ci pomoże, albo poprzez wybranie drugiego wzoru, który ma bardziej zbliżoną formą do oficjalnego wzoru pisma.

Jak wypełnić PCC-3?

Wbrew pozorom formularz podatkowy jest prosty do uzupełnienia, jednak mimo wszystko należy mu poświęcić trochę czasu, aby wszystko wypełnić poprawnie. Warto przygotować sobie przy tym umowę kupna-sprzedaży, ponieważ znajdziesz tam wiele przydatnych danych, niezbędnych w deklaracji. Jak zatem wypełnić formularz krok po kroku, jeśli jesteś osobą fizyczną?

 1. Podaj datę daty dokonania czynności oraz formę wypełnienia wniosku.
 2. Uzupełnij identyfikator podatnika, czyli numer NIP lub PESEL.
 3. W punkcie A5 wybierz z listy Twój Urząd Skarbowy.
 4. W części B druku PCC-3 należy uzupełnić swoje dane osobowe. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem samochodu należy, w podpunkcie 7. wybrać opcję „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”. Każdy współwłaściciel musi następnie wypełnić druk PCC-3/A, który należy dołączyć do druku PCC-3.
 5. W obszarze B.2. deklaracji PCC-3 należy podać swoje dane adresowe.
 6. W rubryce C wybieramy, w podpunkcie 22., jeśli auto będzie użytkowane w Polsce, opcję pierwszą – „terytorium RP”, jeśli nie, zaznaczamy punkt „poza terytorium RP”.
 7. W podpunkcie 24., podczas wypełniania druku pcc-3 opisujemy samochód, podając takie dane jak: marka i model samochodu, rok produkcji, pojemność silnika, numer rejestracyjny, numer nadwozia, przebieg, rodzaj paliwa oraz ewentualne uszkodzenia.
 8. W rubryce D deklaracji PCC-3 obliczamy wysokość podatku.
 9. W rubryce H, jeśli auto będzie mieć współwłaścicieli, wpisujemy ich liczbę, przy czym każdy z nich musi mieć oddzielny dla siebie druk PCC-3/A.
 10. Na koniec wystarczy kliknąć „Dalej”.

Brak opłaconego podatku od zakupu samochodu - czym to grozi?

Jeśli kupiliśmy samochód i na czas nie uregulujemy sprawy podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas zostanie przez nas popełnione wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Grozi to oczywiście wysokimi karami. Jednak w sytuacji spóźnienia się ze złożeniem deklaracji pcc-3 do urzędu skarbowego i kiedy to podatek nie zostanie zapłacony na czas, możesz złożyć oświadczenie, w którym przyznajesz się do popełnionego błędu oraz zobowiązujesz do zapłaty zaległości wraz z odsetkami.

Wysokość kary za opóźnienie zależy ściśle od wysokości płacy minimalnej w danym roku. W 2022 r. wynosi ona od 301 zł do 60 200 zł. Warto pamiętać, że obowiązek opłaty podatku od kupna auta przedawnia się po upływie 5 lat.